Dijital dünyayı Digilup ile keşfedin…

0212 442 30 00

Kurumsal Strateji Nasıl Belirlenir? Kurumsal Stratejinizi Belirleyin!

Pazarda artan rekabet ortamında var olmaya çalışan ve sürekliliğini sağlamak isteyen kurumlar, belirledikleri stratejiler ile gelecek hedeflerini planlama yoluna giderler. Bu süreçte geliştirilen ve üretilen stratejiler, ölçeklendirmeyi ve sürdürülebilirliği de beraberinde getirmektedir. Şirketler hedeflerine daha kolay ve doğru adımlarla ulaşabilmek için stratejiler belirlemelidir. Her sektörde bir hedefe ulaşmak için mutlaka strateji geliştirilir. Kurumalarda ve işletmelerde bir strateji oluşturulmazsa çalışma performansı ve verimlilik düşecektir. Bu yüzden şirket stratejisi, firmalar için hayati bir öneme sahiptir. Doğru bir strateji, büyüme, kâr veya yöneticilerin belirlediği diğer hedeflerde başarılı olmayı sağlarken yanlış stratejiler şirketin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Kurumsal stratejiler kurumların en temel ve geniş kapsamlı belirledikleri gelişme metotlarıdır.

DigiLUP ekibi olarak firmaların pazarda, sektörde var olmalarını etkileyen ve kurumsal imajlarını belirleyen kurumsal stratejiler hakkında merak edilenlere bu içeriğimizde detaylı yanıtlar vereceğiz. Kurumsal strateji nedir, neden bu kadar önemlidir ve bu alanda uygulanabilecek strateji türleri nelerdir, sizlere detaylı olarak aktaracağız.

Kurumsal Strateji Nedir?

Yerel pazarda ve uluslararası piyasalarda artan rekabet koşulları firmaların hayatta kalmasını oldukça zorlaştırıyor. Özellikle küreselleşme ile her alan birbiriyle iç içe geçmiş durumda ve bu noktada bilginin değerini daha iyi anlıyoruz. Bilgi, para, çalışma koşulları ve şirket yapısı rekabet ortamında firma imajını belirliyor. Peki kurumsal strateji nedir, temelinde neler yer almaktadır?

Kurumsal strateji belirleme, kurumsal kimlik yaratmaya çalışmak, çalışan ve müşteri memnuniyeti sağlamak için firmaların oluşturdukları ve uyguladıkları planlar ve stratejiler bütünüdür. Kısacası bir şirketin piyasadaki rakiplerinden daha iyi bir performans gösterme vizyonu ve taktikleridir, diyebiliriz. Kurumsal strateji seviyesi, bir şirketin genel büyümesi ve gelecek planı ile ilgili aldığı kararların organizasyona yansıtılma derecesini belirler. Kuruma olan güveni ve inancın artmasında oldukça etkilidir. Şirkete yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ikna edilmesi kolaylaşırken, öz sermayenin artması sağlanabilir. Kurumsal stratejisi olmayan veya yetersiz olan işletmeler sermaye, işgücü, zaman açısından olumsuz etkilenebilir.

Kurumsal Strateji belirleme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Bunları maddeler halinde inceleyecek olursak;

Kurumun değerleri ve yaptığı tüm hizmetler tam anlamıyla belirlenmelidir. Oluşturulacak stratejiler, firmanın değerleri çerçevesinde belirlenir.

İşletmenin piyasada, sektörde rakiplerine karşı hayatta kalabilmesi ve mücadele edebilmesi için yapması gerekenler belirlenmelidir.

Kurumda verimli bir üretim için dar boğazlar tespit edilmeli ve kurumun kapasitesini arttırmak için yapılması gerekenler tespit edilmelidir.

Kurumsal strateji, vizyon, hedef belirleme, etkin kaynak kullanımı ve stratejik takaslara göre belirlenir. Kurumsal stratejinin önemini anlatırken ana bileşenlerini de sizlerle paylaşalım.

Kurumsal Strateji Neden Önemlidir?

Stratejiler bir hedef doğrultusunda mevcut kapasite ve kaynakların doğru kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulur. Kurumsal strateji; vizyon, ulaşılmak istenen hedef, üretim ve müşteri kapasitesi kaynakları, stratejik takaslar ile firmanın önceliklerinin belirlenmesini oluşturur. Elbette plan, program ve strateji olmadan insanlar bir konuda başarılı olamıyorsa, firmalar da benzer durumdadır. Kurumsal strateji neden önemlidir?

İş yaşamında meydana gelen teknolojik, sosyal ve politik değişim ve olayların etkilerini en aza indirmek ve değişimlere kolayca uyum sağlamak için kurumsal strateji gereklidir. Örnek vermek gerekirse, pandemi döneminde bazı firmalar büyürken bazıları iflasın eşiğine geldi. İşte bu yüzden kurumsal strateji belirleme, fırsatları yakalamak için olduğu kadar, krizlerden korunmak için de önemli bir olgudur.

Başarılı bir iş stratejisi kurumun büyümesine yardımcı olur ve uygulama sürecinde etrafta oluşabilecek fırsatların yakalanması için oldukça önemlidir. Müşteri davranış tahminleri, rekabet ortamı, pazar geleceği, şirket sürdürülebilirliğinin sağlanması, kurumsal stratejinin faydaları arasında yer almaktadır. Sektörde, piyasada müşteri ve rakiplere karşı yeni yapılar kurmanıza olanak sağlamaktadır.

İş fırsatları, niş pazarlar ve yatırım teklifleri gibi firmanızın gelişmesini sağlayan pek çok etmen bulunmaktadır. Fakat uygulanabilir kurumsal strateji bu fırsatların hangisinin iyi veya kötü olacağını daha erken fark etmenizi sağlamaktadır. Stratejinin uygulanabilir olması, değişen müşteri beklentilerine ve pazardaki değişikliklere daha kolay uyum sağlamanızı kolaylaştırır.

Kurumlar için kaynaklar sınırlıyken kurumsal stratejiler ile bu kaynakların yerinde kullanılması sağlanır. Stratejiler kaynakların yerinde kullanılarak operasyon süreçlerinin ve işlemlerin daha verimli geçmesi için de oluşturulmaktadır. Uygulanabilir kurumsal strateji belirleme, şirket yapısının sürdürülebilirliği için oldukça etkilidir.

Kurumsal Strateji Türleri Nelerdir?

Strateji, tüm kuruluşların başarısı ve sürdürülebilirliği için gereklidir. Riski azaltırken fırsatları yakalamak ve hangi denemelerin yapılamayacağını bilmek stratejilerin oluşumunda etkilidir. Kurumsal strateji belirleme ve çeşitlendirmesi firmaların ölçeği, vizyonu ve amacına göre değişmektedir. Kurumsal strateji türleri nelerdir, yakından inceleyelim.

Çeşitlendirme Stratejileri

Çeşitlendirme strateji belirleme aşamasında firmalar, faaliyet gösterdikleri pazarı değiştirmeleri gerektiğine karar verirler. Hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirme sürecinden oluşurken marka bilinirliği açısından bu strateji oldukça önemlidir.

Büyüme Stratejileri

Firmanın kaynaklarını etkin olarak kullanması, şirket ölçeğini büyütmesi amacından oluşmaktadır. Etkin kaynak kullanımı ile firmanın potansiyeli ortaya çıkar. Bu süreçte ürünlerin ve hizmetlerin artış göstermesi ve değişmesi gerekir.

Yatay Entegrasyon

Firmalar belirli durumlarda, aynı dikeyde başka bir firmayla birleşim yoluna gidebilirler. Operasyonel ve idari yönetimin yatay entegrasyonda iyi takip edilmesi gerekir. Müşterilerin davranışları, rakiplerin durumu, piyasadaki arz talep dengesi iyi analiz edilmelidir.

Elden Çıkarma

Elden çıkarma, sorunları çözmeyi ve çıktıların iyileştirilmesini sağlayan stratejidir. Elden çıkarma, strateji belirleme sürecinde yüksek performanslı hisse senedi gibi, değerli evraklar satılır ve finansal açıdan firmanın rahatlaması sağlanır.

Tasfiye

Tasfiye stratejisi, firmaların son çaresi olarak görülmektedir. Küçülme ile çözüm bulunamıyorsa firmada tasfiye yoluna gidilir ve şirketin başka bir yere satılma süreci gelişir.

Kurumsal strateji belirleme, uzmanlık isteyen bir alandır ve derinlemesine inceleme gerektirir. Firmanın kurumsal kimliği, rakipler, bölge, sektör ve piyasalar detaylı olarak incelenmelidir. DigiLUP platformundaki akıllı çözümler ve uzman ekip ile bilmeniz gereken tüm verileri sizlere sunulmaktadır. Bilgi, firmalar için paradan daha önemliyken, doğru ve uygulanabilir stratejiler için DigiLUP platformundan aldığınız dijital medya bilgisinden faydalanabilirsiniz. Her kurumun ihtiyacına göre oluşturduğumuz analiz paketlerini ve detaylarını incelemek için hizmetler bölümünü inceleyebilirsiniz. İletişim bölümüne giderek bizimle iletişime geçebilir ve taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz.