KVKK ve Gizlilik Politikası

KVKK ve Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ VE ONAM FORMU

www.medyatakip.com.tr internet sitesine ve portalına hoş geldiniz. Bu portal, MTM MEDYA TAKİP YAYINCILIK VE İLETİŞİM MERKEZİ A.Ş’ne aittir (bundan sonra MTM olarak anılacaktır) ve bu siteyi ziyaret eden kullanıcılarımızın bilgi güvenliği bizim için önem taşımaktadır. Bu sebeple kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için benimsediğimiz ilkeler, işbu gizlilik politikasında düzenlenmiştir.

MTM tarafından size sunulan tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmanız halinde; bu gizlilik sözleşmesinde bahsi geçen esasları okuyup kabul ettiğiniz, kişisel verilerinizin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili konularda aydınlatıldığınız, işbu gizlilik prosedürünü ihlal etmeniz durumunda hukuki ve cezai sorumluluğun size ait olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir.

MTM, siz kullanıcılar tarafından sağlanan gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. Bu konuda gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt eder.

TOPLANAN VERİLER, KİŞİSEL VERİLER VE ELDE EDİLME YÖNTEMİ

MTM, yazılı basın, görsel basın, elektronik basın kapsamında kamu ile paylaşılan içerikleri kendi yönetim kuralları çerçevesinde arşivlemekte, saklamakta, işlemekte ve ilgili içerikleri Müşteri talepleri doğrultusunda paylaşmaktadır. Müşteri tüm bu faaliyeti bildiğini ve onayladığını beyan eder. MTM bir yayıncı kuruluş değildir. Haber içeriklerinden sorumlu olmamakla birlikte, bunların yayınlanmasına müdahale etme fonksiyonu da bulunmamaktadır. Medya içerikleri, medyada yer almış ve alenileşmiş içeriklerdir.

MTM’den hizmet almanız veya bu web sitesini kullanmanız durumunda, ilgili hizmeti sunabilmek, daha iyi hizmet verebilmek ve size ulaşabilmek amacı ile sisteme tanımladığınız veya tarafımıza ilettiğiniz veriler MTM tarafından kayıt altına alınmaktadır. Kayıt sırasında paylaşmış olduğunuz bilgileri, dileğiniz zaman güncelleme ve değiştirme hakkınız bulunmaktadır.

İşbu gizlilik politikası kapsamında düzenlenen koşullar kapsamında aşağıdaki bilgiler, ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanmıştır. Kullanıcılar, üyelik girişi esnasında veya haricen MTM’ye aşağıdaki verileri sağlayabilirler.

 • Ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi, görev/ünvan
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri
 • TC, VD, VN

Kullanıcıların yukarıda sayılan veriler haricinde bir kişisel veya özel nitelikteki veriyi MTM ile paylaşması halinde bu verilerin de MTM nezdinde saklandığını ve işlendiğini kabul ettiği anlamına gelecektir.

Kullanıcılar işbu forma verdikleri onam ile bizzat kendilerince verilen veya alenileşmiş durumdaki iletişim bilgisi, kişisel bilgi ve verileri MTM’nin uhdesinde saklama, işleme, sunmuş olduğu hizmetler kapsamında 3. Kişiler ile paylaşabilme anlamında MTM’yi yetkilendirmiş olduğunu kabul ederler. Kullanıcıların bu yetkilendirme ve kapsamına ilişkin değişiklik hakkı her zaman mevcuttur ve MTM’ye yazılı olarak iletilmesi halinde işleme alınır.

Kullanıcıların, site ve uygulamanın kullanımı hakkındaki bilgileri, internet tarayıcısı ve uygulamalar (örneğin gerekli teknik bir iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) ) vasıtasıyla elde edilir. Bunlar, sunulan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için elde edilir. Aşağıda listelenmiştir.

 • Tarayıcı Türü
 • IP
 • İşletim Sistemi
 • Sisteme Girişler
 • Görüntüleme Süresi/Yeri


Ayrıca kullanıcılara verilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili çeşitli geri bildirimler, kullanıcılar tarafından eposta veya telefonla iletilen bilgiler, sitede sunulan formlar vasıtası ile kullanıcının sağladığı bilgiler, elde edilen diğer verilerdir.

MTM tarafından hizmet alabilmeniz için gerçek kimlik bilgilerinizin MTM ile paylaşılması gerekebilir. MTM’den hizmet alma sırasında sağladığınız hakkınızdaki verilerin, bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt etmiş sayılırsınız. Sizden istenen bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve ileride değişiklik olması durumunda bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Gerekli kimlik bilgilerine ek olarak, TC kimlik numaranız veya şirketinize ait bazı sicil, vergi kimlik bilgilerinin paylaşımı da gerekebilir. Bu tür hassas bilgiler, yalnızca kimlik bilgilerinizin doğruluğu ve fatura gönderimi gibi gerekli işlemler için kullanılacak olup, MTM veritabanında korunacaktır.

VERİLERİN KULLANIM AMACI

MTM, site ve mobil uygulamada muhtemel sistemsel sorunların tanımlanması ve giderilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini, diğer iletişim bilgilerini kaydedebilir ve bu amaçla kullanabilir. Bu bilgiler kullanıcıları genel anlamda tanımlamak ve demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılır. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.

Kullanıcıların iletişim, portföy durumu, demografik bilgiler gibi verileri, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; MTM tarafından kullanılabilecek ve iştirakleri veya bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşılabilecektir. Bu gibi durumlarda MTM kullanıcıların menfaatlerini korumaya özen gösterecektir.

Teknik iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) aracılığı ile, kullanıcının site ve mobil uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri, IP adresleri elde edilebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, site ziyaretçi sayısı, ziyaret amacı, ziyaret süresi gibi istatistiksel bilgileri elde etmeye yarar. Google Analytics, Google Adwords gibi uygulamalar, anonim olarak ölçüm ve listeleme yapmak amacıyla, bu bilgileri anonim şekilde toplayabilir. Tarayıcılar genelde en başta bu çerezleri kabul eder şekilde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse bu ayarı değiştirebilir.

GOOGLE REKLAM ÇEREZLERİ

Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanabilir. Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarımıza, sitemize ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunabilir.

Kullanıcılar Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir. Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN DEPOLANMASI VE İŞLENMESİ

Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında MTM’nin çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir, depolanabilir, işlenebilir.

Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, elde edilen kişisel veriler MTM tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir. Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde  ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

MTM üzerindeki faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a göre: Kullanıcı’lara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, MTM adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.

VERİLERE ERİŞİMİ OLANLAR

Kullanıcıların, MTM’ye ilettiği her tür bireysel ve kurumsal veri, verilen hizmet amacı ve ifası için gereken zorunlu haller haricinde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Zorunlu haller, kullanım koşullarında yer alan hizmetlerin ifası kapsamında; kullanıcı gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, hata ve sorunların giderilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcı bilgilerinin doğrulanması, hizmet ifası için yapılması gereken araştırma ve değerlendirmelerdir. Bu amaçlarla MTM’nin işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi ve kurumlarla, sözleşme konusu faaliyetler kapsamında bu veriler paylaşılabilir, yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilere 6698 sayılı kanun çerçevesince aktarılabilir.

MTM, kullanıcıya ait ad ve soy ad, unvan, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bireysel / kurumsal bilgileri; yalnızca vermiş olduğu hizmetler kapsamında paylaşabilir. Bu durumun istinası olan haller aşağıda sayılmıştır:

 • Yürürlükte bulunan yasalar ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal
  zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
 • Kullanıcılar ile MTM arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller,
 • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilginin usulüne uygun talep edilmesi,
 • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
  Kullanıcının kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,
 • MTM’nin mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla,
 • MTM bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla.


VERİLERE ERİŞİM HAKKI ve YÖNTEMİ

Kullanıcı, MTM’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini mtm@medyatakip.com veya şirket resmi adresine yazılı olarak iletebilecektir. MTM, izah edilen talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, MTM, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

BİLDİRİMİN KABULÜ VEYA REDDİ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU

Kullanıcı, işbu bildirimi kabul etmekle, sağladığı kişisel verilerinin belirlenen amaçlarla, kaydedilmesini, verilerinin depolanmasını, kullanılmasını, üçüncü kişiler ile paylaşılmasını, yurtdışında depolanmasını ve yurtdışında yer alan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılır.

Kullanıcılar, bu bildirimi kabul etmekle, bu kapsamdaki düzenlemeler hakkında bilgilendirildiğini ve uygulamalara rıza vermiş sayılacağını kabul eder.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin MTM tarafından kullanılamaması şeklinde sonuçlanacak bir talepte bulunduğu takdirde, MTM tarafından verilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, MTM hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve sonrasında da silinme talebi olmaması halinde sürekli olarak saklanacaktır. İlaveten, Kullanıcı ile herhangi bir uyuşmazlığın doğması halinde, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.

VERİLERİN DOĞRULUĞU

Kullanıcılar, sisteme üye olurken doğru ve güncel bilgiler ile kayıt olmanın zorunlu olduğunu kabul eder. Değişiklik olduğu takdirde, bu bilgilerin güncellenmesi gerekir. Aksi halde, doğacak zararlardan MTM sorumlu değildir.

SİSTEM GÜVENLİĞİ

MTM, internet portalının kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. MTM virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbiri almıştır. Ancak bunun yanı sıra kullanıcıların, nihai güvenliği sağlaması için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir, kullanıcının MTM’ye ait siteyi ziyaret etmesi, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

İnternetin yapısı gereği, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. MTM’nin kusuru olmaksızın bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar MTM’nin sorumluluğunda değildir.

KREDİ KARTI VE ÖDEME BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ

Kullanıcıların kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde kaydedilmemekte ve saklanmamaktadır. Bu bilgiler SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip doğrudan ilgili bankaya ulaştırılır. Kullanıcının ödemeye dair bilgileri ise sadece alınan hizmet veya ürünün kullanıcıya faturalandırılması amacıyla kullanılır. Bu kişisel veriler de SSL protokolü ile saklanarak korunur.

ÜÇÜNCÜ SİTELERE BAĞLANTI VERİLMESİ

Web sitemizde, MTM tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz sitenin güvenlik politikaları ve kullanım koşulları dahilinde gezinirsiniz. Söz konusu web sitelerinin, politika ve uygulamalarından MTM sorumlu değildir.

ŞİFRENİN GÜVENLİĞİ VE SORUMLULUK

MTM portalına giriş yapabilmeniz için kayıt sırasında oluşturulacak şifrenin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Şifrenin yalnızca kullanıcı tarafından bilinmesi gerekmektedir, şifrenin 3. kişilerin eline geçmesi durumunda MTM sorumluluk kabul etmez ve bir zarar oluşması halinde kullanıcıdan talep edebilir.

BİLDİRİMDE VE SİSTEM ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

MTM, sitede yer alan bütün ürün ve hizmetleri, bilgileri, görsel unsurları, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Kullanıcının MTM ile arasında olan sözleşmeden kaynaklı hakları saklıdır.

MTM, işbu bildirim üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda sitede yayınlanmakla yürürlüğe girer. Bildirimin güncel halini takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

MTM’nin isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı, ve site içindeki tüm doküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz.

İZİNLİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ

MTM, yasaların düzenlediği şekilde kullanıcılar ile eposta, sms veya telefon yolu ile iletişim kurabilir,  izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, işbu bildirimi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler.

GARANTİ ETMEME

MTM, servisleri olduğu gibi sunar ve her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde dış kaynaklı oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma veya sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından MTM sorumlu değildir.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmede bahsi geçen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme İstanbul Merkez Mahkemeleri ve icra daireleridir.