Dijital dünyayı Digilup ile keşfedin…

0212 442 30 00

Covid-19 tanısı iş kazası mı?

Türk Tabipler Birliği, sağlık çalışanında konulacak Covid-19 tanısının, iş kazası veya meslek hastalığı olduğunu açıkladı.

Birliğin, Twitter hesabından da paylaştığı bilgilendirme yazısında, hekimler ve sağlık çalışanlarının giderek daha zor koşullarda sağlık hizmeti sunduklarına dikkat çekilerek, bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan da yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık çalışanının COVID-19 tanısı aldığı belirtildi. 

Tabipler Birliği ayrıca şu detayları vurguladı: Çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanması iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilir. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olması arasında bir fark olmaksızın, sağlık çalışanının diğer mesleki maruziyetlerin yanı sıra, Covid 19 tanısı alması durumunda da iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminde bulunulmalıdır.

Sosyal medyada destek verildi

MTM Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme servisi Digilup verilerine göre 1.265 paylaşımda, Türk Tabipler Birliğinin bu açıklaması yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcıları, Türk Tabipler Birliği’nin açıklamasına destek verdi ve sağlık çalışanlarının bu süreçte yaşadıklarını vurgulayarak, iş kazalarına/meslek hastalıklarına değindi.

Tabip Odaları da Covid-19 tanısının, sağlık çalışanında iş kazası veya meslek hastalığı olarak tanımlanacağını açıkladı.

Yargıtay kararı örneklendi

İş güvenliği uzmanları ve bu konuyla ilgili kişiler de sosyal medya paylaşımlarıyla, detaylı bilgiler verdi.

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü salgınında yaşanan bir vakayı örnekleyerek, bu durumların iş kazası olarak tanımlandığına dair emsal Yargıtay kararını hatırlattı.