Dijital dünyayı Digilup ile keşfedin…

0212 442 30 00

Kurumsal Stratejinin Önemi

Sosyal medya dinleme, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, kurumsal stratejilerin önemli bir parçası haline gelmiştir. Kurumsal strateji, bir firmanın koyduğu hedefleri tanımlamaktadır. Bu hedef, firmanın tüm bölümlerindeki iş yapış biçimini ve faaliyetlerini etkiler. Kurumsal strateji, bulunulan sektörle ilgili olmalıdır. Bu stratejiyle, yoğun rekabet ortamında nasıl ön plana çıkılacağının planları yapılmalıdır. Firmaların yöneticileri, stratejilerin genel kurumsal stratejiyle uyumlu ve tutarlı olmasına önem göstermelidir. Bu nedenle, birçok firma kurumsal stratejileri için özel departmanlar oluşturmaktadır.

Stratejik Yönetimin Yararları

Stratejik yönetimin birçok yararı bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

1. Firmaya İstikrar Sağlar

Stratejik yönetim, firmanın mevcut performansını korumayı ve artırmayı hedeflemektedir. Bulunulan durumdan daha ilerisini hedefleyen stratejiler en iyi sonuçları verir. Böylece, bu hedeflerle firmalar süreklilik ve düzenli bir istikrar kazanmış olur.

2. Firmaya Bütüncül Bakış Açısıyla Yaklaşma

Stratejik yönetim ile yöneticiler firmaya daha doğru bir bakış açısıyla yaklaşabilmektedir. Koyulan hedeflerin ne durumda olduğu, ne aşamada olunduğuyla ilgili raporlarla birlikte firma yöneticileri bütüncül bakış açısıyla yeni stratejiler oluşturabilmektedir.

3. Problem Tanımla Ve Çözüm Oluşturma

Stratejik yönetimin en büyük faydalarından biri de problemleri tanımlamasıdır. Firmalar için problemlerin kolay tanımlanması oldukça önem taşımaktadır. Böylece, iyi bir stratejik yönetimle, problemler kolayca tanımlanabilmektedir. Bunun yanında, bu problemlere çözüm sunma konusunda da stratejik yönetim oldukça önemlidir. Buradan alacağımız verilerle birlikte problemlere en uygun çözüm önerileri geliştirilebilir.

4. Sorunlu Yapıları Yeniden Düzenleme

Bir firmanın her yapısı aynı verimlilikte ve etkinlikte çalışmayabilir. Stratejik yönetimle bu bozuk yapılar kolayca tespit edilebilmektedir. Böylece, sorunlu organizasyonel yapılar kökten yeniden yapılandırılarak, verimli bir hale getirilebilmektedir.

5. Kriz Yönetimi

Hayatın her alanında olduğu gibi firmalar da bazen beklemedikleri durumlarla karşılaşabilmektedir. Bu durumlardan en yakın olanı COVİD-19 pandemisidir. Bu gibi durumları, iyi bir stratejik yönetime sahip firmalar en az hasarla geçebilmektedir. Doğru bir stratejik yönetimle ve bütüncül bakış açısıyla her departman için en doğru uygulama hayata geçirilerek, bu gibi durumlarda en az hasarla çıkılabilmektedir.

Stratejik Yönetim Veriye Dayanmalıdır

Doğru bir stratejik yönetimde hedefler ve bu hedeflerin hangi kısmında olunduğu oldukça önemlidir. Bu izlenen hedefler veriye dayalı oluşturulmaktadır. Sektörünüze göre stratejik yönetim planlarken elde ettiğiniz verileri merkeze almalısınız. Bu verileri en doğru şekilde yorumlayarak, koyduğunuz hedeflerle karşılaştırmalısınız. Böylelikle, koyduğunuz hedeflerin hangi kısmında olduğunuzu ölçebilirsiniz. Firmalar bazında yapılan araştırmalarda da veriye dayandırılmış stratejik yönetim planlarının en doğru çıktıları verdiği gözlemlenmektedir. Sosyal medya dinleme ile verilerinizi en doğru şekilde yorumlayarak bir strateji haline getirebilirsiniz.

DigiLUP ekibi olarak bu yazımızda kurumsal strateji ve stratejik yönetim konularını tüm detaylarıyla ele aldık. Sosyal medya dinleme konusunda profesyonel bir platform kullanmak ve uzman ekibimizden bilgi almak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz: digilup@medyatakip.com